Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 65, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 65/07 Wyrok z dnia 2009-07-28
Kara grzywny za naruszenie obowiązków określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta
Z.U. 2009 / 7A / 114
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: