Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 19, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 19/07 Wyrok z dnia 2007-09-04
Zasady dziedziczenia
Z.U. 2007 / 8A / 94
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: