Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 10, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 10/07 Wyrok z dnia 2007-10-23
Wyłączenie mężczyzn z prawa do wcześniejszej emerytury
Z.U. 2007 / 9A / 107
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: