Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 34, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 34/07 Postanowienie z dnia 2009-06-30
Z.U. 2009 / 6A / 101
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: