Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/89
1
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 89
sygnaturaopispublikacja
P 1/89 Postanowienie z dnia 1990-06-13
(OTK1986-1995/t2/1990/15)
Z.U. 1990 / / 15
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: