Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 9/10 Postanowienie z dnia 2012-01-18
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 9
P 8/10 Wyrok z dnia 2012-07-09
Kara administracyjna dla poszczególnych podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz.U. 2012..820 z dnia 2012-07-17    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 75
P 7/10 Wyrok z dnia 2013-07-04
Możliwość korygowania deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym Dz.U. 2013..857 z dnia 2013-07-30    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 74
P 6/10 Wyrok z dnia 2011-04-05
Przepis obligujący sąd do zarządzenia wykonania kary, w związku z popełnieniem przez skazanego, w okresie próby, przestępstwa podobnego i skazania go na karę pozbawienie wolności
Z.U. 2011 / 3A / 19
P 6/10 Wyrok z dnia 2011-04-05
Przepis obligujący sąd do zarządzenia wykonania kary, w związku z popełnieniem przez skazanego, w okresie próby, przestępstwa podobnego i skazania go na karę pozbawienie wolności
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 19
P 5/10 Postanowienie z dnia 2010-09-07
Z.U. 2010 / 7A / 70
P 44/10 Wyrok z dnia 2013-04-23
Świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy celnych i ich rodzin; niedziałanie prawa wstecz Dz.U. 2013..549 z dnia 2013-05-10    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 39
P 44/10 Wyrok z dnia 2013-04-23
Świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy celnych i ich rodzin; niedziałanie prawa wstecz
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 39 Dz.U. 2013..549 z dnia 2013-05-10     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
P 42/10 Postanowienie z dnia 2011-10-19
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 1000
P 41/10 Wyrok z dnia 2012-06-19
Przedawnienie zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki (ponowne powstanie zobowiązania podatkowego od tej samej czynności cywilnoprawnej) Dz.U. 2012..725 z dnia 2012-06-27    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 65
P 4/10 Wyrok z dnia 2010-07-12
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony Z.U. 2010 / 6A / -1
P 4/10 Wyrok z dnia 2010-07-12
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
Z.U. 2010 / 6A / 58
P 39/10 Wyrok z dnia 2012-03-13
Upoważnienie referendarza sądowego do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu. Dz.U. 2012..292 z dnia 2012-03-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 26
P 38/10 Postanowienie z dnia 2011-10-25
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 1000
P 38/10 Postanowienie z dnia 2013-03-05
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 31
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: