Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 13, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 13/10 Postanowienie z dnia 2010-07-20
Z.U. 2010 / 6A / 0
P 13/10 Postanowienie z dnia 2010-07-20
Z.U. 2010 / 6A / 66
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: