Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 41, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 41/10 Wyrok z dnia 2012-06-19
Przedawnienie zobowiązania podatkowego powstałego z tytułu zawarcia umowy pożyczki (ponowne powstanie zobowiązania podatkowego od tej samej czynności cywilnoprawnej) Dz.U. 2012..725 z dnia 2012-06-27    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 65
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: