Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 27, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 27/10 Wyrok z dnia 2012-06-19
Roszczenia najemcy o przeniesienie własności dawnego mieszkania zakładowego nabytego odpłatnie przez spółdzielnię mieszkaniową Dz.U. 2012..721 z dnia 2012-06-26    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 64
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: