Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 10, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 10/10 Wyrok z dnia 2010-10-19
Sądowo-administracyjna kontrola orzeczeń polskiego związku sportowego w sprawie udzielania licencji na dany sezon rozgrywkowy
Z.U. 2010 / 8A / 78
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: