Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 11, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 11/10 Wyrok z dnia 2012-05-15
Postępowanie upadłościowe (zwolnienie z opłaty sądowej) Dz.U. 2012..578 z dnia 2012-05-24    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 50
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: