Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 4, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 4/10 Wyrok z dnia 2010-07-12
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony Z.U. 2010 / 6A / -1
P 4/10 Wyrok z dnia 2010-07-12
Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
Z.U. 2010 / 6A / 58
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: