Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 1, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 1/10 Wyrok z dnia 2011-07-11
Moc prawna wyciągów z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego
Z.U. 2011 / 6A / 53
P 1/10 Postanowienie z dnia 2011-09-05
Sprostowanie oczywistej omyłki
Z.U. 2011 / 7A / 74
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: