Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 24, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 24/10 Wyrok z dnia 2012-07-12
Zasady umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym, które nie opłaciły takich składek Dz.U. 2012..841 z dnia 2012-07-23    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 79
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: