Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 19, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 19/10 Wyrok z dnia 2012-01-10
Ograniczenie w czasie składania wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich Dz.U. 2012..76 z dnia 2012-01-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 2
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: