Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 14, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 14/10 Wyrok z dnia 2011-07-05
Postępowanie kompensacyjne (zasady przyznawania odszkodowania pracownikom stoczni)
Z.U. 2011 / 6A / 49
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: