Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 5, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 5/10 Postanowienie z dnia 2010-09-07
Z.U. 2010 / 7A / 70
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: