Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 15, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 15/10 Wyrok z dnia 2011-03-09
Zwrot kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
Z.U. 2011 / 2A / 9
P 15/10 Wyrok z dnia 2011-03-09
Zwrot kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 9
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: