Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 6, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 6/10 Wyrok z dnia 2011-04-05
Przepis obligujący sąd do zarządzenia wykonania kary, w związku z popełnieniem przez skazanego, w okresie próby, przestępstwa podobnego i skazania go na karę pozbawienie wolności
Z.U. 2011 / 3A / 19
P 6/10 Wyrok z dnia 2011-04-05
Przepis obligujący sąd do zarządzenia wykonania kary, w związku z popełnieniem przez skazanego, w okresie próby, przestępstwa podobnego i skazania go na karę pozbawienie wolności
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 19
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: