Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 20, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 20/10 Wyrok z dnia 2012-02-14
Przeciwdziałanie narkomanii (pojęcie "znacznej ilości") Dz.U. 2012..214 z dnia 2012-02-27    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 15
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: