Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 12, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 12/10 Wyrok z dnia 2012-05-24
Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonym podlegającym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu Dz.U. 2012..622 z dnia 2012-06-01    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 52
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: