Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 17, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 17/10 Wyrok z dnia 2012-02-14
Zasady zawierania umów przeniesienia własności lokalu spółdzielczego. (Uwaga!
S 1/12 z 14.02.2012, ZU 2012/2A/19) Dz.U. 2012..201 z dnia 2012-02-22     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 14
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: