Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 8, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 8/10 Wyrok z dnia 2012-07-09
Kara administracyjna dla poszczególnych podmiotów zobowiązanych do tworzenia sieci recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Dz.U. 2012..820 z dnia 2012-07-17    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 75
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: