Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 38/10 Postanowienie z dnia 2013-03-05
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 31 Dokumenty w sprawie  
P 37/10 Postanowienie z dnia 2011-10-11
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 88
P 36/10 Wyrok z dnia 2011-07-05
Wymogi formalne przy zawieraniu przez spadkobierców zaliczanych do III grupy podatkowej umowy o opiekę
Z.U. 2011 / 6A / 50
P 35/10 Wyrok z dnia 2012-07-02
Emerytury osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę Dz.U. 2012..778 z dnia 2012-07-10    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 73
P 33/10 Postanowienie z dnia 2011-03-08
Z.U. 2011 / 2A / 15
P 33/10 Postanowienie z dnia 2011-03-08
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 15
P 32/10 Postanowienie z dnia 2012-09-13
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 8A / 99
P 3/10 Postanowienie z dnia 2012-02-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 22
P 29/10 Wyrok z dnia 2011-11-15
Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 92
P 29/10 Postanowienie z dnia 2012-01-18
Uwaga! Tekst wyroku wraz z uzasadnieniem opublikowano w OTK ZU nr 9/A/2011, poz. 96
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 10
P 27/10 Wyrok z dnia 2012-06-19
Roszczenia najemcy o przeniesienie własności dawnego mieszkania zakładowego nabytego odpłatnie przez spółdzielnię mieszkaniową Dz.U. 2012..721 z dnia 2012-06-26    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 64
P 26/10 Wyrok z dnia 2011-06-21
Przedawnienie zobowiązania podatkowego (bieg terminu przedawnienia)
Z.U. 2011 / 5A / 43
P 25/10 Postanowienie z dnia 2013-02-13
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 2A / 20
P 25/10 Postanowienie z dnia 2013-02-13
(PDF) Pobierz 896385 bajtów.Z.U. 2013 / 2A / 20 Dokumenty w sprawie  
P 24/10 Wyrok z dnia 2012-07-12
Zasady umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne osób przebywających na urlopie wychowawczym, które nie opłaciły takich składek Dz.U. 2012..841 z dnia 2012-07-23    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 79
1 2 3
  • Adres publikacyjny: