Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 64, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 64/07 Wyrok z dnia 2009-05-05
Wysokość kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego
Z.U. 2009 / 5A / 64
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: