Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 32, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 32/07 Postanowienie z dnia 2007-11-06
Z.U. 2007 / 10A / 131
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: