Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 38/07 Postanowienie z dnia 2008-07-08
wydawanie czasopisma bez wymaganej rejestracji
Z.U. 2008 / 6A / 114
P 37/07 Wyrok z dnia 2008-06-16
Zwolnienie od opłaty sądowej i dostępu do pomocy prawnej z urzędu
Z.U. 2008 / 5A / 80
P 36/07 Wyrok z dnia 2008-07-08
Brak równości stron w dochodzeniu roszczenia
Z.U. 2008 / 6A / 103
P 35/07 Postanowienie z dnia 2009-06-23
Z.U. 2009 / 6A / 100
P 34/07 Postanowienie z dnia 2009-06-30
Z.U. 2009 / 6A / 101
P 33/07 Wyrok z dnia 2009-09-15
Charakter decyzji wojewody stwierdzającej przejście nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Z.U. 2009 / 8A / 123
P 32/07 Postanowienie z dnia 2007-11-06
Z.U. 2007 / 10A / 131
P 30/07 Wyrok z dnia 2008-10-07
Postępowanie karne w trybie przyspieszonym
Z.U. 2008 / 8A / 0
P 30/07 Wyrok z dnia 2008-10-07
Postępowanie karne w trybie przyspieszonym
Z.U. 2008 / 8A / 135
P 3/07 Postanowienie z dnia 2010-03-16
Z.U. 2010 / 3A / 30
P 29/07 Postanowienie z dnia 2007-10-17
Z.U. 2007 / 9A / 116
P 28/07 Wyrok z dnia 2007-10-23
Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat (Uwaga!
S 5/07 z 7.11.2007, ZU 2007/10A/134)
Z.U. 2007 / 9A / 106
P 27/07 Wyrok z dnia 2008-07-18
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad innym niż dziecko, pełnoletnim, niepełnosprawnym członkiem rodziny
Z.U. 2008 / 6A / 107
P 26/07 Postanowienie z dnia 2008-04-15
Z.U. 2008 / 3A / 0
P 26/07 Postanowienie z dnia 2008-04-15
obowiązek ustanowienia kuratora jeżeli wierzyciel nie jest znany
Z.U. 2008 / 3A / 52
1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: