Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 1/07 Postanowienie z dnia 2008-10-27
Z.U. 2008 / 8A / 0
P 1/07 Postanowienie z dnia 2008-10-27
Z.U. 2008 / 8A / 150
1 2 3 4 5 starsze
  • Adres publikacyjny: