Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 6, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 6/09 Postanowienie z dnia 2009-04-02
Z.U. 2009 / 4A / 58
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: