Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 41, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 41/09 Wyrok z dnia 2011-04-19
Świadczenia rodzinne dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Z.U. 2011 / 3A / 25
P 41/09 Wyrok z dnia 2011-04-19
Świadczenia rodzinne dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 25
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: