Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 17, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 17/09 Postanowienie z dnia 2011-04-19
Z.U. 2011 / 3A / 30
P 17/09 Postanowienie z dnia 2011-04-19
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 30
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: