Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 34, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 34/09 Postanowienie z dnia 2010-07-06
Z.U. 2010 / 6A / 0
P 34/09 Postanowienie z dnia 2010-07-06
Z.U. 2010 / 6A / 63
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: