Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 12, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 12/09 Wyrok z dnia 2011-07-06
Odpowiedzialność karna za publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 2011 / 6A / 51
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: