Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 7, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 7/09 Wyrok z dnia 2011-03-15
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku
Z.U. 2011 / 2A / 12
P 7/09 Wyrok z dnia 2011-03-15
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku
Z.U. 2011 / 2A / 10
P 7/09 Wyrok z dnia 2011-03-15
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 10
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: