Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 38, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 38/09 Postanowienie z dnia 2010-06-01
(Uwaga!
S 1/10 z 1.06.2010, ZU 2010/5A/54)
Z.U. 2010 / 5A / 53
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: