Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 16, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 16/09 Wyrok z dnia 2010-02-16
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Z.U. 2010 / 2A / 12
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: