Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 4/09 Postanowienie z dnia 2009-06-10
Z.U. 2009 / 6A / 0
P 38/09 Postanowienie z dnia 2010-06-01
(Uwaga!
S 1/10 z 1.06.2010, ZU 2010/5A/54)
Z.U. 2010 / 5A / 53
P 37/09 Wyrok z dnia 2010-10-20
Zasady udostępniania dokumentów przez Instytut Pamięci Narodowej
Z.U. 2010 / 8A / 79
P 36/09 Postanowienie z dnia 2011-03-16
Z.U. 2011 / 2A / 16
P 36/09 Postanowienie z dnia 2011-03-16
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 16
P 35/09 Postanowienie z dnia 2010-04-13
Z.U. 2010 / 4A / 39
P 34/09 Postanowienie z dnia 2010-07-06
Z.U. 2010 / 6A / 0
P 34/09 Postanowienie z dnia 2010-07-06
Z.U. 2010 / 6A / 63
P 33/09 Wyrok z dnia 2011-09-13
Podatek od nieruchomości służących do wydobywania kopalin
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 7A / 71
P 31/09 Wyrok z dnia 2010-07-05
Warunki świadczeń emerytalno-rentowych dla Polaków pracujących poza granicami RP
Z.U. 2010 / 6A / 57
P 3/09 Postanowienie z dnia 2011-03-07
Z.U. 2011 / 2A / 13
P 3/09 Postanowienie z dnia 2011-03-07
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 13
P 28/09 Wyrok z dnia 2010-06-29
Brak możliwości wniesienia odwołania do sądu przez lekarza ukaranego przez Naczelny Sąd Lekarski II instancji
Z.U. 2010 / 5A / 52
P 26/09 Wyrok z dnia 2011-04-05
Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Z.U. 2011 / 3A / 18
P 26/09 Wyrok z dnia 2011-04-05
Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 18
1 2 3
  • Adres publikacyjny: