Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/98
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 3, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
P 3/98 Postanowienie z dnia 1998-11-24
Z.U. 1998 / 7 / 121
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: