Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/87
1 2 3 4 5
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 3, rok: 87
sygnaturaopispublikacja
P 3/87 Postanowienie z dnia 1987-09-21
w sprawie umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (OTK1986-1995/t1/1987/5; OTK 1987 s. 61-66)
Z.U. 1987 / / 5
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: