Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/87
1 2 3 4 5
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 1, rok: 87
sygnaturaopispublikacja
P 1/87 Orzeczenie z dnia 1987-06-10
(OTK1986-1995/t1/1987/1)
Z.U. 1987 / / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: