Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/87
1 2 3 4 5
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 4, rok: 87
sygnaturaopispublikacja
P 4/87 Postanowienie z dnia 1987-10-13
(OTK1986-1995/t1/1987/6)
Z.U. 1987 / / 6
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: