Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/87
1 2 3 4 5
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 2, rok: 87
sygnaturaopispublikacja
P 2/87 Orzeczenie z dnia 1987-03-03
w sprawie określania limitów przyjęć, zakresu egzaminu wstępnego oraz zasad przyznawania punktów dodatkowych w akademiach medycznych (OTK1986-1995/t1/1987/2; OTK 1987 s. 20-32)
Z.U. 1987 / / 2
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: