Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 9, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 9/02 Wyrok z dnia 2003-12-09
zgodność z Konstytucją pominięcia w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o samorządzie gminnym słów "podjętej w sprawie z zakresu administracji publicznej"
Z.U. 2003 / 9A / 100
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: