Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 7, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 7/02 Wyrok z dnia 2003-04-07
zgodność art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 32 Konstytucji
Z.U. 2003 / 4A / 29
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: