Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 11, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 11/02 Wyrok z dnia 2003-02-19
konstytucyjność przepisów dotyczących wyjątku od ogólnego terminu do wniesienia kasacji
Z.U. 2003 / 2A / 12
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: