Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 20, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 20/02 Wyrok z dnia 2004-06-29
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa przewozowego oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 9 kwietnia 1999 r.
Z.U. 2004 / 6A / 61
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: