Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 12, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 12/02 Wyrok z dnia 2003-02-11
zgodność z Konstytucją i ustawami przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 3 listopada 1992 roku w sprawie służby zastępczej
Z.U. 2003 / 2A / 10
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: