Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 27, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 27/02 Wyrok z dnia 2003-07-02
konstytucyjność art. 23 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia
Z.U. 2003 / 6A / 59
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: