Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 13, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 13/02 Wyrok z dnia 2002-12-03
konstytucyjność przepisów regulujących zagadnienia związane z ulgami budowlanymi
Z.U. 2002 / 7A / 90
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: