Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 15, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 15/02 Wyrok z dnia 2005-01-13
Prowadzenie gier na automatach
Z.U. 2005 / 1A / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: